Menu Zavrieť

Tlačivá a dokumenty

Kurz na získanie vodičského oprávnenia musíte absolvovať v oprávnenej autoškole, ktorá Vám poskytne potrebnú asistenciu, vzdelanie a výcvik. Jedná sa najmä o teórie (teoretická výučba jazdy, bezpečnosť cestnej premávky a dopravných predpisov) a jazdy (výcvik šoférovania v teréne). Po ukončení kurzu Vás autoškola prihlási na skúšku ,ktorej termín udeľuje dopravný inšpektorát .

Kurz v autoškole trvá prevažne 11 až 16 týždňov .Na jednotlivé kurzy bývajú pravidelné zápisy  ( otvárame nový kurz každý druhý mesiac alebo podľa počtu uchádzačov), na ktorých sa môžete prihlásiť. Pre prihlásenie sa do kurzu budete potrebovať vypísanú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia ,ktorá musí byť potvrdená od Vášho praktického alebo všeobecného lekára .

 Platba kurzu sa platí pri zahájení / možnosť na dve splátky / .